Tillbaka

Samerna: Sveriges ursprungsbefolkning

av Daniel Nilsson

FRÅN VÄRDEN AV ANDRA

I Sveriges nordligaste del hittas Europas mest oförstörd vildmark. Genom djupa dalar, himmelblåa sjöar och snötäckta berg finner man Samerna- ursprungsbefolkningen i norr. De tillhör de första människorna som bosatte sig i norra Skandinavien. Redan då, för flera tusen år sedan, började samerna med samma syssla som man förknippar med dem än idag: renskötseln, vilket fortfarande är en stor del av samernas kultur.

Under 800-talet etablerades handel med andra befolkningsgrupper. Tack vare deras avlägsna bosättning förblev samikulturen ostörd och påverkades relativet lite utifrån. Därför ser vi än idag  till exemepl den joddla- relaterade sångtypen Joik, som är ett religiöst och kulturellt uttryck för samerna.Sveriges stormaktstid betydde dock en kolonisering för folket i norr:  Den svenska regeringen skickade nybyggare till Lappland som beviljades användningsrätten för de samiska områdena. Där förbjöds det samiska språket i det offentliga rummet och barn började gå i så kallande nomadskolor. Försöket  att ”försvenska” samerna har lämnat djupa spår som idag återupptäcks i litteratur och filmer som i kriminalserien ”Midnattsol” eller den senaste dramafilmen ”Sameblod”. Trots detta har samerna bevarat sin kultur och tradition: Den samiska kulturen har fått större intresse i Sverige och idag är turismen en stor inkomstkälla för samerna.

Den svenska staten bidrar med omkring 150 miljoner kronor varje år till Sametinget som är samerna demokratiska representation. Summan ska täcka bl a ersättning för alla renar som dödas av rovdjur och hjälpa driva  svenska samiska skolor. För detta ändamål kan organisationer, institutioner och föreningar som arbetar med samiska kulturen ansöka om stöd från Sametinget.

Industrialiseringen i Lappland och inflyttning från södra Sverige har gjort lite svårare för den nordiska ursprungsbefolkningen. Arbetslösheten är hög och samernas verksamheter är inte lika lönsamma som de brukade vara. Fler samer har vågat flytta söderut och börjar att arbeta inom industrisektorn istället för de traditionella yrken. Men idag finns det också en medvetenhet om värdet av kulturell mångfald. Kort sagt känner de allra flesta svenskar idag att den samiska minoriteten med sin kultur berikar Sverige.