Tillbaka

// QuO vadis, EU: företagen behöver klarhet

Ungern, Polen, Katalonien, Trump och Brexit -  EU är under press på många fronter. Vad betyder det för ekonomin och hur påverkar politiken företagen? Det var frågan som paneldeltagarna på Svenska Handelskammarens årsupptakt diskuterade i år.

„2016 var ett ruskigt år för Europa“, började
 Robert Butschen från IHK Düsseldorf  sitt Impulsföredrag. Resultatet var dock att Europa hade gått närmre varandra, en återkomst till EU ägde rum förra året. Valet i Frankrike och Nederländerna var glädjande tecken för pro-europeér. Detta återspeglades också tydligt i utrikeshandeln. De växande protektionismen har mindre påverkan än förväntat och „Europa upplever en återkommande roll som partner särskilt i södra Europa“, konstaterade  Butschen.

”Frihet, rörelsefrihet och fred”, var några av de  begreppen som gästerna angav oftast i liveundersökning som gjordes i rummet och som frågade om deltagarnas  första association medEuropa. Även frågan om unionens situation om tio år besvarade gästerna optimistiskt. De tror inte unionen kommer sönderfalla, utan förväntar sig en mer individuell utveckling i ett ”Europa med två hastigheter”.

Forskning och utveckling sker i Europa

”Europa är vårt hem” sade Olaf Reus (Ericsson) tydligt. Även om Ericssons försäljning i Europa har sjunkit så har koncernen 40% av sina anställda i Europa. Speciellt ämnet innovation är fast förankrat i Europa: 70% av investeringarna i forskning och utveckling  görs i Europa. Stephan Ketteler (Epiroc/Atlas Copco) betonade också att tekniken huvudsakligen kommer ifrån Europa, nämligen främst från Sverige.

För att vara konkurrenskraftiga förändras just nu strategierna, berättade Ketteler. Epiroc satsar allt mer på  lokal personal istället för att skicka expats. På så sätt driver Epiroc den nödvändiga  diversifieringen utifrån Europa.

De öppna gränserna och den gemensamma inre marknaden för Europeiska unionen är en bra miljö för affärer tyckte paneldeltagarna. Men de kritiserade även de nuvarande ramvillkoren. Europa måste fungera, vilket också betyder att Tyskland sitter vid förhandlingsbordet. Under den pågående tyska regeringsbildningen hämmades det tyska deltagandet. EU erbjuder många möjligheter, men kan för närvarande inte agera fritt. Det näringslivet behöver är klarhet och tydliga regler kring de många aktuella ämnen.

Sverige  ett utmärkt exempel i erbjudandet för utländska företag


Handeln mellan Tyskland och Sverige drar emellertid nytta av regeringens bilaterala ansträngningar. Detta speglas  bland annat  i det nya innovationspartnerskapet mellan länderna. Utrikeshandeln med Sverige blomstrar och fortsätter stadigt att gå uppåt, bekräftade Robert Butschen. Även komplicerade EU-regler har  Sverige omsatt på ett sätt som gör det lätt för företag att hitta rätt i allaprocesser. ”Det som Sverige erbjuder utländska företagär väldigt bra och borde vara ett exempel för andra länder i Europa.”

Även den omtalade Brexit var ett ämne under årsupptakten. Att Storbritannien går ur EU trodde inte alla i publiken på då handeln redan stagnerar nu och  och brittiska företag uttryckte en önskan om att återansluta till EU. Robert Butschen var säker på att Brexit också skulle kunna påverka unionen positivt: de svåra förhandlingarna om Brexit fungerade som en varning till andra kritiska EU-medlemsstater att inte ta denna väg.