Tillbaka

// SVENSK SPRÅKINLÄRNING DIGITAL: "DIGITAL SPRÅKINLÄRNING KRÄVER MYCKET DISCIPLIN"

Digitaliseringen påverkar nästan alla aspekter av livet. Även språk pluggas numera på nätet med framgångsrika appar som Duolingo och Babbel. Men går det att lära sig svenska ”på riktigt” online? Svenska Handelskammarens magasin, Schweden aktuell, frågade en expert.


Dr. Ute Störiko, ledare och grundare av språkinstitutet OBS!

Dr. Ute Störiko, ditt språkinstitut OBS! använder sig sedan flera år tillbaka av möjligheterna som digitaliseringen erbjuder, bland annat för att göra språklärandet ortsoberoende. Vilken roll spelar digitaliseringen idag i språkinlärningen?

Digitaliseringen är oumbärlig i språkinlärningen idag: Det börjar med ordböckerna och går ända upp till språkundervisning via Skype eller Facetime. Det räcker alltså från automatiserade uppslagsalternativ över inlärningssoftware och undervisningsmaterial på nätet till live-möten. De digitala språkinlärningsalternativen på nätet är särskilt lämpliga för självstudier, men de kräver mycket disciplin. Därför ser jag dem mer som ett tillägg. Mer motiverande och mera framgångsrikt är språkinlärningen med utbildare på plats och allra bäst är såklart en språkkurs i landet själv.

Hur funkar lärandet via Skype konkret? Är det möjligt att få officiella språkcertifikat?

Skype- eller Facetime-lektioner kan bokas som individuell kurs eller parlektioner. Deltagarna kan helt flexibelt göra upp en tid med sin lärare, ringa via Skype och lyssna och ses genom datorn. Som i undervisningen i klassrummet arbetar man med en lärobok – eller med avancerade deltagare med texter, filmer, musik etc. Det är särskilt praktiskt att kunna skicka anteckningar under lektionen. Efter minst 20 timmars lektioner ställer vi på OBS! gärna ut en bekräftelse på deltagandet som anger den språknivå som uppnåtts enligt europeiska referensramen för språk. Dessutom genomför vi den internationellt godkända SWEDEX-tentamen. Från och med hösten 2017 genomför vi även SkandCert-tentamen på norska och danska (från 2018 dessutom på isländska och finska).

Du lägger stor vikt på individuell kontakt mellan eleverna och lärarna, antingen via Skype, e-mejl eller i klassrummet. Tror du att språkinlärningsmjukvaran på egen hand inte leder till framgång?

Exakt. Språket är alltid två- eller flersidigt, så språkinlärningsmjukvaran såväl som inlärning från bara böcker kan inte leda till målet.

Begränsar alltså sättet hur människor lär sig och kommunicerar digitaliseringen?

Så kan man säga. För vår språkundervisning ligger fokusen fortfarande på inlärningen på det verkliga mötet. Undervisningen via Skype är alltid bara den nästbästa lösningen. Men det går bra med Skype där ingen lärare finns, där deltagarna ständigt är på olika ställen eller vill vara mycket flexibla i tiden. Skypeundervisningen är särskilt effektiv i kombination med undervisning på plats eller efter en kurs, då blir det s k blended learning. Förresten erbjuder vi sedan i år även online-seminarier med en utbildare för interkulturell utbildning. Dessa avrundar språkundervisningen perfekt.

Hur stabilt är intresset för svensk språkinlärning, ser du utveckling eller fluktuation?

Efterfrågan på svenska och norska är alltid hög. Danska, finska och färöiska är ungefär lika, och trenden är för närvarande isländska!