Tillbaka

// MANAGEMENT FORUM: FRAMTidens mervärde är digitalt

Prognoser spår att år 2025 kommer en biljon objekt att ligga på internet. Vad betyder det för framtidens arbete? Hur kan dagens arbetsmarknadslagstiftning enas med digitaliseringen? På årets Management Forum i Frankfurt diskuterade Dr. Anne-Sophie Tombeil (Fraunhofer Institut für Arbetiswirtschaft und Organisation) och Dr. Christian Bloth (kallan advokatbyrå) om hur vi kommer att arbeta i framtiden.


Dr. Anne-Sophie Tombeil, Fraunhofer Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation

”Digitaliseringen skapar vinnare och förlorare”, fastställde Dr. Anne-Sophie Tombeil. Tolv procent av jobben i Tyskland är utsatta för en stor automatiseringsrisk och kan lätt ersättas av maskiner. Ändå kommer sysselsättningen knappt förändras utan jobben anpassas istället till det nya klimatet, menade Tombeil.

Framtidens arbete genomgår även en sociokulturell förändring. ”Här i rummet ser man det redan”, tyckte experten. ”Jag ser minst tre generationer här”. För första gången i  historien är upp till fyra generationer samtidigt aktiva i företag. De individuella levnadsfaserna blir allt mer varierade och de yngre arbetstagarna byter allt oftare jobb. ”De har andra krav på arbetet, livsstil blir viktigare än vinst”, observerar Tombeil. Samtidigt ändras även arbetsgivarnas behov: specialistkunskap är inte längre högsta prioritet. Kommunikation- och mediakompetens spelar istället en viktigare roll.

Detta förändrar även förädlingen och hur värde skapas. Tombeil är säker på att framtidens mervärde är digitalt. Produkter blir mer och mer till tjänster när företag erbjuder de så kallade ”as-a-service”-modeller eller tillhandahåller on demand produkter. Affärsvärdet för kunder driver därmed verksamheten.

Med digitaliseringen åtföljs även ett högre mått av kunskap som är så pass komplex att det är svårt att kartlägga den hela tiden. Detta skapar nya utmaningar för beslutsfattare: ”Du kan inte veta vad du utlöser genom dina beslut i det övergripande systemet. Man måste alltså ta beslut under osäkerhet”, förklarar Tombeil.


Dr. Christian Bloth, kallan advokatbyrå

Dessa nya utvecklingar i arbetslivet är dock inte särskilt lämpade för de nuvarande arbetsmarkandslagarna. ”Arbetslagstiftningen är föråldrad och passar inte längre in i den ’demokratiska sociala enheten’”, konstarerade Dr. Christian Bloth i sitt impulsföredrag. Begreppen arbetstagare och företag måste omdefinieras för att upprätthålla nivån på arbetsskyddet.

”Ibland är elektronisk kommunikation bra, men ibland även farlig”, säger Bloth. Elektroniska dokument kan lätt förfalskas i tider av fake news. Här är signaturens bevisfunktion signifikant. Ytterligare en utmaning för arbetsrätten 4.0 är arbetstidsregleringen, eftersom dessa inte längre är aktuella. Arbetsrätten, med sina ibland smala gränser, ger emellertid värdefullt skydd för arbetstagare som är under större press från de digitaliserade arbetsformerna. Dessa regler ser till att arbete och privatliv kan hållas separerade. Detsamma gäller digital tillgänglighet: ”Der Feierabend hat seine Berechtigung”.

Vi tackar Handelskammarens Sustainable Member för deras gästfrihet:


Management Forum Partner 2017