Tillbaka

// 5 frågor till per thöresson:
"Företagen Driver innovationen framåt"

Per Thöresson, Sveriges ambassadör i Berlin (sedan mars 2017)

Sverige och Tyskland anses vara särskilt innovationsstarka. Nu har de båda länderna kommit överens om ett innovationspartnerskap och meddelat att de kommer att samarbeta i utvalda områden. Är ett sådant konkret samarbete inom vissa fält vanligt eller är det innovativt i sig?

Det stämmer att de tyska och svenska ekonomierna är väldigt innovationsstarka. Enligt World Economic Forum låg Sverige på en andra plats av de innovationsstarkaste länderna i världen förra året. Även Tyskland befinner sig alltid högt upp i sådana mätningar. Båda våra länder har länge varit medvetna om vikten av innovation för konkurrenskraft. Sverige och Tyskland spenderar cirka tre procent av BNP på forskning och utveckling.

Våra ekonomier är redan idag nära sammanflätade. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och står för elva procent av vår export och 19 procent av vår import. Med detta som bakgrund är innovationspartnerskapet ett naturligt steg mot ett fördjupat samarbete mellan våra länder.

Innovativa partnerskap mellan länder är förmodligen inget nytt; det unika med vårt partnerskap är att vi så tydligt har identifierat vissa områden där båda länderna kan bidra med sin kompetens och dra nytta av ett förstärkt samarbete. För att göra detta samarbeta så framgångsrikt som möjligt kommer vi att involvera företag, myndigheter och akademiska institutioner i arbetet.

Vilka teman eller projekt ska gemensamt behandlas?

Konkret koncentreras det innovativa partnerskapet på fyra områden: mobilitet, testutrutning, digitalisering av små och medelstora företag och eHealth. Redan idag arbetar Sverige och Tyskland på gemensamma projekt inom dessa områden. Inom mobilitetsområdet kommer exempelvis en gemensam studie om eHighways och framtiden för tung transport med elektriska lastbilar att utföras. Användandet av elektriska lastbilar testas idag i Mellansverige av Scania och Siemens. Ett annat fantastiskt exempel för den gemensamma innovationskraften är 5G Automated Driving-pilotprojektet på Autobahn 9 mellan bland annat Ericsson, BMW, Deutsche Bahn och Deutsche Telekom. I Tyskland genomför ambassaden olika projekt, bland annat tillsammans med Business Sweden och Svenska Handelskammaren i det s.k. Team Sweden. På hösten kommer vi till exempel att arrangera en diskussion om temat eHealth på Berliner Charité, där vi bjuder in företrädare för forskning och industri. I sammanhang med EVS30 i Stuttgart planerar vi en konferens om e-mobilitet. Dessutom är Svenska Handelskammarens årstema och det Svenska Företagsprisets tema ”Digitalisering inom näringslivet”.

Bäst fungerar ett sådant samarbete antagligen när båda partners kompletterar varandra. Ser du skillnader mellan Tyskland och Sverige som kan vara givande?

Ja absolut! Det finns flera områden där våra länder kompletterar varandra. Ett av dem är digitaliseringen av små och stora företag där man säkerligen kan säga att Sverige redan har kommit något längre. Det finns ett antal skäl till detta, men en viktig aspekt är den svenska befolkningens mottaglighet för nya digitala lösningar. Därmed kan nya tyska lösningar testas i Sverige innan de kommer till storskalig användning i Tyskland. Naturligtvis erbjuder även den tyska marknaden enorma möjligheter för svenska företag. Ett annat område där vi kompletterar varandra är startup scenen i Berlin och Stockholm. Där flödar ideér och kapital i båda riktningar och nya startups kan dra nytta av redan etablerade företag genom att integrera lösningar i sina befintliga affärsmodeller. Inom mobilitetsområdet är utvecklingen av nästa generations battericeller och kolfiberkarosser av intresse. Här har den tyska fordonsindustrin omfattande kunskap och Sverige besitter teknisk know-how, välutbildade specialister och en stabil tillgång till relativt prisvärd och miljövänlig ström.

Hur kan man föreställa sig ett sådant samarbete – till exempel med eHighways. Vilka aktörer arbetar tillsammans, hur organiseras det? Finns det finansiellet stöd?

Samarbetet inom området eHighways kommer att leda till en studie. Där ska för- och nackdelar för olika tekniska lösningar och finansieringsmodeller för genomförandet av tungtransport med elektriska lastbilar uppvisas. Detta ska underlätta en standardisering och förenkla sättet att bygga eHighways kostnadseffektivt för internationell transport. På E16 vid Sandviken i Mellansverige har lastbilar från Scania som enbart drivs av ström testats. Lastbilarna är utrustade med en teknologi från Siemens och det är första gången som detta genomförs på offentliga vägar. För varje samarbetsområde har aktörer identifierats, det kan vara forskningsinstitut eller myndigheter. Det svenska näringslivdepartmentet och Vinnova, den svenska innovationsmyndigheten, ansvarar tillsammans med det tyska näringlivsdepartmentet för det strategiska och samordnade ansvaret för innovationspartnerskapet i dess helhet. Båda länderna har tillsammans finansierat genomförandet av samarbetet.

Har bestämda tidramar avtalats – med andra ord: när kan vi rapportera om resultat?

Innovationspartnerskapet är utformat över flera år, utan slutdatum. Naturligtvis utvärderas partnerskapet regelbundet av tyska och svenska parnters. Företagen driver innovationen framåt. Därför är det vitktigt att inkludera tyska och svenska företag i detta partnerskapet. Hela Team Sverige har alltid öronen öppna för nya ideér.