Tillbaka

// UTBILDNING SOM BUSINESS?

25 år efter sin start visar svenska friskol-modellen upp en blandad bilans.

Barbara Bergström, Bildungsunternehmerin

Barbara Bergström, född i Buffalo, USA, är idag en av de mest framgångsrika kvinnliga entreprenörerna i Sverige. Hennes bransch? Skolor. Barbara arbetade själv som lärare men kände sig aldrig uppskattad. "Jag var väldigt frustrerad. Jag hade alltid försökt lite extra, men det sågs aldrig. När friskolereformen kom 1992 var jag en av de första som började sin egen skola." Idag är hennes internationella engelska skola listad på börsen. År 2016 var omsättningen 184 miljoner euro.

Det har nu gått 25 år sedan friskolereformen genomfördes. Få i Tyskland vet att en utbildningsreform i det tidigare så socialdemokratiska Sverige har lett till att det tjänas pengar i stor skala med skollektioner och att svenska skolor numera är noterade på börsen.Barbara Bergström, företagare

Syftet med friskolereformen var att blåsa liv i det svaga skolsystemet och förbättra skolorna genom privat konkurrens. Fria och offentliga skolor skulle konkurrera om eleverna för att förbättra systemet och kvaliteten. Idag är det upp till föräldrarna att bestämma vilken skola deras barn ska gå på. Privata skolor får samma ekonomiska bidrag från staten som offentliga. Detta fungerar genom att staten finansierar varje elevs utbildning med skolpengar som går direkt till skolan. Alla familjer – oavsett inkomst – kan utnyttja detta system. De fria skolorna drivs av företag, stiftelser eller organisationer, och lärarna är anställda direkt av skolan.

Reformen var främst tänkt för kooperativa och kyrkliga skolor, men faktiskt tog många privata entreprenörer denna chans – och uppnådde stora vinster. Idag är en fjärdedel av alla gymnasieskolor privata, varav hälften tillhör företag.

AcadeMedia: start i Tyskland

Barbara Bergström är inte den enda entreprenören på den svenska aktiemarknaden. År 1996 grundades AcadeMedia, då som ett företag för vuxenutbildning. Idag har AcadeMedia 12 500 anställda och täcker hela spektrumet från dagis till gymnasiet. Bolaget är ett av de största utbildningsbolagen i Nordeuropa, år 2016 uppgick försäljningen till 884 miljoner euro. Sedan 1996 har AcadeMedia etablerat och köpt många skolor och expanderar vidare. Sedan förra året är svenskarna också aktiva i Tyskland under namnet AcadeMedia GmbH, med huvudkontor i München.

I politiken diskuteras för närvarande en begränsning vinster – till exempel sju procent. Rektor Barbara Bergström anser inte att detta är effektivt: "Vi är smarta nog att undgå sådana regler, just för att vi inte tycker det är meningsfullt." Idag gör företaget en vinst på 10-12 procent årligen – med pengar från staten. Men i den svenska valkampanjen är temat "vinster i välfärden" närvarande, vi kan se fram emot diskussionerna under det kommande året. I undersökningar uttalar sig åtta av tio svenskar positivt för en begränsning av vinster i privata skolan – det lär bli hörd av partierna.


Det är upp till föräldrarna att bestämma vilken skola deras barn ska gå på.


Volvo, Sandvik och ABB driver skolor

Det finns också andra, icke-noterade exempel på skolor som framgångsrikt drivs av privata företag. Även företagen Volvo, Sandvik och ABB driver egna skolor. Dessa skolor grundades på grund av att företagen ville säkra viss kompetens bland sina framtida anställda. Platserna på skolorna är så populära idag att skolan kan välja sina elever – och de har mycket bättre betyg än eleverna på de offentliga skolorna i området. Medan Volvogymnasiet ägs av företaget har Sandvik valt en samarbetsmodell med Östhammars kommun som äger en andel av skolan.

Den fria skolmarknaden i Sverige känner till framgångshistorier men det finns även förlorare i tävlingen. En fjärdedel av alla svenska skolor har ett underskott. Efter att företagskonkursen av John Bauer Education 2013 ledde till att 11 000 elever stod utan skola och 1 000 lärare förlorade sitt jobb finns det nu en offentlig princip hur privatskolors ekonomi måste publiceras. Regeln ska förhindra att John Bauer fallet upprepas, men man får fortfarande tjäna pengar på skolor. Även en debatt om kvaliteten utmanar friskolorna: Sedan flera år sjunker PISA-värdena i Sverige. Studier har visat att många friskolor inte bara sysselsätter färre men också mindre kvalificerade lärare av ekonomiska skäl – detta motverkar naturligtvis reformens egentliga syfte.

Idéer för allmänheten

Och vilka impulser har tävlingen givit offentliga skolor? År 2013 grundade Stockholms stad Stockholm Science and Innovation School – den första nya offentliga skolan på 20 år. SSIS fokuserar på samarbete med företag, bland annat IBM, Ericsson, Microsoft och Stockholms universitet och Tekniska Högskolan i Göteborg. Konceptet har därmed en teknisk framtoning, bland annat har eleverna utvecklat en smart app för kollektivtrafiken i Stockholm (SL) som ett skolprojekt.

Med eller utan offentligt finansierade privata skolor är utbytet mellan företag, vetenskap och utbildning allmänt etablerad. Från framgångsrika privata skolor genom yrkesskolor från Volvo, Sandvik och ABB till offentliga ”Stockholm Science and Innovation School" är det svenska systemet varierat och dynamiskt.

Av Filip Westerlund och Peter Marx