Tillbaka

// framgång i tyskland: det nya magasinet

Många företag i Sverige överväger ta steget in på den tyska marknaden. Därför vänder sig nu Svenska Handelskammaren till denna målgrupp med en publikation på svenska. ”Framgång i Tyskland” kommer det nya informationsmagasinet heta som kommer handla om Svenska Handelskammarens verksamhet i Tyskland. Magasinet informerar om våra rådgivare och medlemmar samt våra företagspristagares framgångshistorier. Publikationen kommer följa med som bilaga till de regionala svenska handelskamrarnas  tidningar och når därmed målgruppen i hela Sverige. Även utvalda huvudkontor till tyska dotterbolagkommer erhålla informationsmagasinet som ges ut en gång om året.

Vill ni ta tillfället i akt att vända er till en kundkrets som är på väg till Tyskland och erbjud er kompetens när de träder in på marknaden? Med en annons i ”Framgång i Tyskland” når ni exportintresserade svenska företag som kanske kommer vara morgondagens stora spelare på den tyska marknaden.

Annonsuppgifter finner ni här