Tillbaka

// 5 Frågor om brexit

"Brexit kan innebära 9000 nya jobb i Frankfurt"

Marius Gero Daheim, Senior Eurozone Strategist SEB

I Schweden Aktuells intervjuserie ”5 frågor till ...” frågade vi Marius Gero Daheim, Senior Eurozone Strategist på vår Sustaining Member SEB vilka konsekvenser det brittiska utträdet från EU kan innebära för Tyskland och resten av unionen.

EU är den i särklass viktigaste marknaden för Storbritannien. Omförhandlingarna av medlemsskapet måste därför ske i en konstruktiv anda för att minimera en hämmad tillväxt, menar Daheim.

Vad gäller bankerna, som i hög utsträckning haft sina huvudkontor i London, kan dessa behöva se sig om efter andra platser att driva sin verksamhet ifrån då Storbritannien riskerar att tappa kontakten med EU:s inre marknad efter 2019. I ljuset av det konkurrerar här Tyskland och då framförallt Frankfurt med en del andra europeiska städer om var den finansiella makten kan komma att koncentreras. Olika städer har sina egna förutsättningar och fördelar men insatserna är höga eftersom 30000 arbetstillfällen kan stå på spel där så mycket som 6000-9000 jobb skulle kunna lokaliseras till Frankfurt på medellång sikt.

”Brexit innebär utan tvekan en vändpunkt i processen för Europas enande”. Ökningen av populistiska partier indikerar en överdriven oro för de ekonomiska och sociala följderna av globaliseringen och europeisering. Det hotar hela den europeiska idén och riskerar ett återfall i nationalism. ”Men i kölvattnet av den nuvarande krisen i Europa finns möjligheter till långtgående reformer inom EU där områdena socialpolitik och säkerhet med all sannolikhet kommer att prioriteras.”