Tillbaka

// Svenska Handelskammaren välkomnar kinnarps som ny sustaining member

Kinnarps räknas nu med till Svenska Handelskammarens Sustaining Members. Bolaget som har sitt säte i Worms i Tyskland, tillhör moderbolaget Kinnarps Holding AB och är en av de största producenterna för byråinredning i Europa. Kinnarps står i Sverige sedan starten 1942 för stabilitet och kvalitet.

 Kinnarps

I början av året hölls flertalet föredrag i flera städer runt om i Tyskland. I Hamburg, Berlin, München och Köln kunde Svenska Handelskammarens medlemmar få en inblick i hur framtidens kontorsmiljö kan komma att se ut. Kinnarps undersöker i detalj förutsättningarna  för hur ett aktivitetsbaserat kontor bäst gestaltas och utvecklar utifrån detta lösningskoncept för morgondagens arbetsform. Konceptet kallas ”Next Office”  och kunde begeistra Svenska Handelskammarens medlemmar.

Men samarbetet slutar inte där. Som Sustaining Member blir Kinnarps strategisk partner och en av Svenska Handelskammarens huvudsponsorer. Härtill hör även Vattenfall, IKEA, Handelsbanken, Sandvik, Securitas och SEB. Med dessa företags insats förbättras och förstärks vidareutvecklingen av den traditionella näringslivsutbytet mellan Tyskland och Sverige.