Tillbaka

// 5 Frågor till:
Piet Leys, VD Atlas Copco tyskland

Efter nästan tre årtionden på Atlas Copco går VDn Piet Leys i pension. I Svenska Handelskammarens medlemstidning ”Schweden Aktuell” pratar han om innebörden av Tysklands marknad för Atlas Copco, respekt och öppenhet vid kulturella skillnader samt sin största hobby.


// "öppenhet, Respekt och anpassningsförmåga"


5 frågor till:

Piet Leys, VD Atlas Copco Tyskland


Efter 29 år på Atlas Copco går du nu i pension. När du tittar tillbaka till 1986, då du började vi Atlas Copco, vad är de största skillnaderna mellan då och nu?

Piet Leys: Många saker har förändrat sig, men vad som sticker ut speciellt är företagens expansion och lönsamheten. Om vi exempelvis tar börskapitaliseringen, ingen tänkte för 30 år sedan att det skulle utvecklas i den omfattningen som det har gjort. Diverse förvärv bidrog naturligtvis till denna utveckling, men även vår närvaro på olika marknader, såväl traditionella och moderna, har bidragit. Fokus stod på tekniken i koppling med ett ständigt utvecklat förstående för kundens behov. Kundservice tar en allt större del av vårt arbete. Vår utgångspunkt är att låta våra anställda gå sin egen karriärväg, vilket betyder mycket för den progressiva utvecklingen. Inom varje område har mångfalden utvecklats.  

Vilken var den mest spännande utmaningen för dig?

Piet Leys: Att ansvara över många olika uppgifter i många olika länder; min kompetens och erfarenhet har ständigt utvecklats. I Spanien var det exempelvis oundvikligt att inte prata spanska. Spanska lades alltså till som mitt femte språk. I Sverige, är det dock väldigt svårt att lära sig svenska då engelska är så utbrett och vanligt. Under de sista åren i min karriär var det en trevlig uppgift att få stötta medarbetare, vidga deras vyer och främja deras personliga utveckling.

När vi betraktar Tyskland från ett globalt perspektiv, är det en stabil eller växande marknad som Atlas Copco går till mötes? Vilka är de mest intressanta marknaderna för framtiden?

Piet Leys: Tyskland är, för Atlas Copco, en väldigt viktig marknad inom olika branscher och industrigrenar och kommer utan tvivel förbli det. Företaget har dock utvecklats och expanderat i alla delar av världen. Då jag började låg mer än hälften av alla kontor inom Europa. Idag är det verkligen ett globalt företag med aktiviteter i mer än 180 länder och företag i mer än 90 länder.

Du är född i Belgien och har jobbat i olika länder som Sydafrika, Sverige, Spanien och nu Tyskland. Hur har du hanterat de kulturella skillnaderna och vilka erfarenheter har du tagit med dig?

Piet Leys: Jag tror att ens tänkesätt och inställning hänger ihop med öppenhet och respekt. Utöver det är det bra att kunna anpassa sig snabbt. Även genom språkfärdigheter kan man lättare få en djupare inblick i en kultur.

Hur beskriver du det svenska inflytandet på företagskulturen på Atlas Copco i Tyskland?

Piet Leys: Jag tror starkt på värdet av en äkta företagskultur, och just detta område är något som de svenska företagen är duktiga på.

Piet Leys, VD Atlas Copco:Piet Leys VD Atlas Copco

  • född 1950 i Brugge, Belgien
  • utbildning: företagsekonomi och master vid Vlerick Business School i Gent, Belgien
  • karriär: 10 år på Fortis bank och 30 år på Atlas Copco (av vilka 10 år i Belgien, 10 år i Sydafrika, 4 år i Spanien, 3 år i Sverige och 3 år i Tyskland)
  • privat: klassisk musik är min stora passion