Tillbaka

// schweden aktuell:
nummer 04/2015 har kommit!

Amerika må ha Silicon Valley, men Mälardalen har Robot Valley där 500 maskinbyggnadsföretag framgångsrikt sätter Sveriges innovationer inom automatisering och robotteknik på kartan. I senaste ”Schweden Aktuell” kan ni läsa om den aktuella utvecklingen och jobbchanserna inom branschen.

Något som internationellt verksamma personer anser viktigt är att samarbetet på en arbetsplats även ska fungera bra på ett personligt plan. I detta nummer presenterar vi våra tysk-svenska rådgivare inom personalrekrytering, vilka ser till att hitta de rätta personligheterna för respektive arbetsuppgift.

Att konstmarknaden, som med sin särpräglade investeringsform, kan sörja för en hög avkastning är något som vi skriver om i Schweden Aktuells kulturdel.  Här kan ni läsa om hur prisutvecklingen ser ut för auktionshus, gallerier och framförallt konsten.  

Schweden Aktuell 04/2015