Tillbaka

// Poolia Quality: höjning av löner för temporärt anställda med kollektivavtal

Även tre månader efter det att minimilönen (8,50 Euro) infördes, har debatten kring den omstridda reformen knappast avtagit.  För Poolia Deutschland GmbH är diskussionen ingen fråga längre – för deras kollektivavtal i bemanningsjobben är nivån på minimilönen redan sedan 2014 ett faktum. Inom bemanningsjobben har det visat sig vara viktigt att lägga fast beloppen, eftersom bemanningsföretagen vet att vägen till nöjda kunder går via motiverade arbetstagare. Från 1 april 2015 tillkommer ytterligare en avgiftshöjning för bemanningsjobb med kollektivavtal om 3,5 procent, en höjning som okortat kommer att lämnas vidare till medarbetarna.

POOLIA