Tillbaka

// SHK-Framtidsdag:
ANMÄL DIG NU! 

Diskussionen kring främjandet av jämlika styrelser är inte ny. Och ändå går det trögt för det tyska näringslivet att i praktiken införa en frivillig förpliktelse. Fördelarna av en jämn könsfördelning är dock helt entydiga och på första SHK-framtidsdagen, som äger rum den 7 maj 2015 i Frankfurt, diskuterar vi bland annat om huruvida en lagstiftad könskvotering kan vara ett steg i rätt riktning och varför man i Sverige valt att inte införa en sådan. Olika frågor kommer att dyka upp under dagen, och i korta workshops och en avslutande paneldebatt kommer det att finns gott om möjligheter att reflektera och diskutera kring olika aspekter. Exempel ur praktiken och två inspirerande impulsföredrag visar hur situationen ser ut idag i Tyskland och i Sverige och vilka framtida utmaningar och chanser som väntar för båda sidorna.

Heldagsprogrammet riktar sig till både kvinnor och män som inom deras arbete eller av personligt intresse ägnar sig åt aspekterna diversity management, gender equality som övergripande managementmål eller kvinnor i ledande positioner och styrelser. Programmet erbjuder dessutom mycket goda möjligheter för samtal och utbyte.

MERA