Tillbaka

// Klausurtagung 2015: 
beställ protokollet nu

För första gången var årets Klausurtagung öppen för alla medlemmar i Svenska Handelskammaren. I slutet av januari träffades man i Hamburg och diskuterade i större runda olika aspekter kring kammarens framtid och i grupper utarbetades konkreta förslag och idéer. Förslagen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i styrelsen, presidiet och kammarens kansli och syftar till att förstärka dialogen. Nu är protokollet klart och medlemmar är välkomna att beställa det med ett kort mejl från kansliet.

beställ Protokollet

Även 2016 kommer alla medlemmar att bjudas in till Klausurtagung – känn dig redan nu varmt välkommen! Detaljer kring datum och innehåll kommer vi att publicera på vår hemsida framöver.