Tillbaka

// Meet Green!
Hållbar eventplanering

Gratis inträde för medlemmar i Svenska Handelskammaren!

Visst vill vi väl alla skydda och vårda vår miljö, våra ressurser och vårt klimat? Oftast är det invanda tankemönster, standardiserade rutiner eller frågor som inte ställts än som gör att vi inte lägger större vikt på hållbarhet när vi planerar eller genomför evenemang och aktiviteter. MeetGreen! delar med sig av kreativa idéer, praktiska exempel och handfasta tipps och vill på så sätt uppmuntra till att använda ett eller annat hållbart knep när du planerar ditt nästa evenemang.

NÄR TISDAG 30 SEPTEMBER 2014 // KL. 14 - 18
VAR SCHEIDT´SCHE HALLEN 

TILL PROGRAMMET
TILL ANMÄLAN

Medlemmar i Svenska Handelskammaren betalar ingen deltagaravgift! Varmt tack till vår medlem Nordis - Agentur für Kommunikation.