Framgång i Tyskland

// FRAMGÅNG I TYSKLAND

Det svenskspråkiga informationsmagasinet ”Framgång i Tyskland” riktar sig främst till svenska företag som överväger att etablera sig på den tyska marknaden. Magasinet informerar företag om tyska marknaden, om Svenska Handelskammarens verksamhet i Tyskland, om våra rådgivare och medlemmar samt våra företagspristagares framgångshistorier.

Steget in i Europas största ekonomi kan ge svenska företag fantastiska möjligheter: När du väl bestämt dig för att etablera ditt företag i Tyskland, står Svenska Handelskammaren och våra rådgivare beredda att hjälpa till.

Första utgåvan av ”Framgång i Tyskland” publicerades i augusti 2017. I samarbete med ”Global utsikt”, svenska handelskammrarnas exportmagasin, har det skickas ut till talrika exportintresserade företag i Sverige. I Tyskland sker distributionen via Svenska Handelskammarens kanaler.

// FRAMGÅNG I TYSKLAND 2019
Download

// Framgång i Tyskland 2018
Download

// Framgång i Tyskland 2017
Download

 

ÄR DET DAGS FÖR DIN FRAMGÅNG I TYSKLAND?

Svenska Handelskammaren är din partner i etableringen på tyska marknaden. Kontakta oss!

Kontakt