FAQs

// Vanliga Frågor


Här har vi sammanställt några vanliga frågor. Saknar du något? Kolla gärna i våra länkar eller hör av dig till oss!

Vad och vem är Svenska Handelskammaren i Tyskland?

Svenska Handelskammaren är nätverket för tysk-svenska näringslivet i Tyskland. Vi är en medlemsorganisation som blickar tillbaka på en över femtio år lång historia och vi knyter samman svenska företag, tyska företag och enskilda personer med intresse för frågor rörande tysk-svenska näringslivet.

Svenska Handelskammaren bidrar till ökat utbyte av kunskap och erfarenheter med hjälp av olika aktiviteter, seminarier och tjänster. Vi tillhandahåller en plattform där medlemmar kan träffas både personligen och digitalt.

Medlemmarna – stora svenska företag, men även handelsfrämjande organisationer och företag från framtidsbranscher – företräds av en styrelse med för närvarande 20 ledamöter. Presidiet är det organ som fattar beslut; sustaining members stöder kammarens verksamhet finansiellt. Svenska Handelskammarens kansli finns i Hamburg.


Hur kan jag bli medlem? Vilken medlemskategori passar bäst till mig?

Det är medlemmarna som utgör nätverket! Alla som är intresserade får i princip bli medlem i Svenska Handelskammaren. Det finns tre olika medlemskategorier att välja mellan: som företag blir man ordinarie medlem, som privatperson blir man personlig medlem och om man ej fyllt 36 år ännu kan man bli medlem i Junior Chamber Club. Kammarens tjänster och marknadsföringsmöjligheter samt möjligheten att nyttja kammaren som kommunikationsplattform finns endast till för företag som är ordinarie medlemmar.

Därför är ett medlemskap i Svenska Handelskammaren i Tyskland det absolut rätta för dig som leder ett svenskt företag verksamt i Tyskland, vill expandera med ditt företag från Sverige till Tyskland, eller om du som privatperson är intresserad av kontakter och erfarenhetsutbyte kring frågor rörande tysk-svenska näringslivsrelationer.


Har Svenska Handelskammaren lediga tjänster?

På vår jobbsida hittar du lediga tjänster i tysk-svenska näringslivet. Vid de tillfällen som Svenska Handelskammaren själv har lediga tjänster läggs även dessa ut på vår jobbsida.


Erbjuder Svenska Handelskammaren praktikplatser?

Arbetsbördan på vårt kontor varierar och vi bedömer från tid till tid vilket behov vi har av en praktikant. Även våra egna praktikplatser finner du på vår jobbsida. Vid intresse kan du gärna skicka dina ansökningshandlingar till info@schwedenkammer.de.


På vilka andra sätt kan jag engagera mig i Svenska Handelskammaren?

Som medlem står dig kammarens nätverk till förfogande. Vi är övertygade om att ett nätverk endast funkar när dess enskilda komponenter är aktiva och engagerade. Därför bjuder vi in till en öppen dialog: kontakta oss, dela dina tankar, synpunkter och idéer med oss. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälper gärna till med att kommunicera dina åsikter i de rätta kanalerna, för att på så sätt öka nätverkets nytta för dig. Ring oss eller kontakta oss via kontaktformuläret!

Därutöver har medlemmar och representanter för medlemsföretag möjligheten att engagera sig i lokala/regionala nätverk och agera som Svenska Handelskammarens representant på sex ställen i Tyskland. Som kontaktperson på plats hjälper du oss ideellt med att organisera evenemang och aktiviteter i kammarens namn, och har på så sätt ännu fler möjligheter att presentera dig och ditt företag.

Medlemmar i Junior Chamber Club kan även de engagera sig i en JCC-kommitté som finns på fem ställen runt om i Tyskland. Genom ett engagemang profiterar du av direkt tillgång till nätverket, du planerar aktiviteter på plats efter eget tycke och smak samtidigt som JCC-koordinatorn i Hamburg gärna hjälper till. Du kan gärna få ett intyg som styrker ditt engagemang. För JCC-medlemmar som vill delta i mentorskapsprogrammet är det en förutsättning att man engagerar sig aktivt i Svenska Handelskammaren – engagemanget kan utformas efter adeptens egna begåvningar och styrkor. Hör av dig till oss!

I våra rådgivningsgrupper har företag dessutom chansen att presentera sig, sin verksamhet och sina kompetenser för allmänheten. Det finns för närvarande rådgivningsgrupper med skatterådgivare+revisorer, advokater, personal+HR, kommunikation+marknadsföring, tolk+översättning och företagskonsulter.


Måste jag vara medlem för att få delta i kammarens aktiviteter?

Till de flesta av våra aktiviteter i de olike regionerna är du välkommen även som icke-medlem. Vi har dock evenemang som är exklusiva och endast tillgängliga för våra medlemmar. Vid vissa evenemang tar vi ut deltagaravgifter, och då betalar du som är medlem i regel en rabatterad avgift.


Hur kan företag ansöka om Svenska Företagspriset?

Svenska Företagspriset är en kooperation mellan Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad, och delas årligen ut på ett annat ställe i Tyskland. Svenska företag som framgångsrikt etablerat sig på den tyska marknaden är välkomna att söka priset som delas ut i tre kategorier: stora företag, mellanstora företag och newcomer på den tyska marknaden. Ansökningshandlingar skickas till Svenska Handelskammarens kontor i Düsseldorf. Sista ansökningsdag är 30 april för prisutdelningen i november samma år.


Talar ni svenska?

Ja. Det går bra att kontakta oss på svenska, tyska eller engelska.

Kan ni översätta mina dokument?

I våra rådgivningsgrupper hittar du kontaktuppgifter till auktoriserade översättare och tolkar som gärna hjälper till med översättningar. Kontakta gärna kontoret med din förfrågan, så hjälper vi dig med en rekommendation om vem som lämpar sig bäst i just ditt ärende.


Hur kan ni hjälpa svenska företag som vill expandera till Tyskland?

Kontakta Svenska Handelskammarens kontor om du har individuella frågor kring marknadsanalys, kontaktförmedling eller rekrytering. I våra rådgivningsgrupper finner du dessutom uppgifter och kontakter i vårt nätverk som är experter på olika aspekter av affärsverksamhet i Tyskland.


Var hittar jag informationer om den svenska marknaden?

Om du har frågor rörande affärsverksamhet i Sverige kontaktar du tysk-svenska handelskammaren i Stockholm, enheten för Business Consulting: 08 - 665 18 12, www.handelskammer.se.

Har du inte fått svar på din fråga?

KOntakt