Tillbaka

// JCC WEBINAR: SVERIGE OCH TYSKLAND I EU

NÄR ONSDAG 28 APRIL 2021 // KL. 17.00
VAR ONLINE VIA WEBEX

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är 20 april. 

Vad är skillnaden mellan Europeiska rådet och Europeiska unionens råd? Och var räknas Europarådet in?

Efter ordförandeskapet i EU-rådet är Tyskland för närvarande ordförande i Europarådets ministerkommitté. Sverige tar över EU-rådets ordförandeskap 2023. Med anledning av detta bjuder JCC Berlin in till en interaktiv online-presentation om EU den 28 april, organiserad av Europaparlamentets kontaktkontor i Tyskland. Det är en allmän föreläsning om EU, där det också finns möjlighet att ställa frågor.

Presentationen hålls på tyska.