Tillbaka

// Lär dig av de bästa: Hur det svensk-amerikanska kvinnonätverket blev så framgångsrikt

När Torsdag den 27 augusti 2020 // Kl. 16.30 - 18.15
Var Online via Zoom

Till anmälan 

Anna Throne-HolstFör 17 år sedan grundade Svenska Handelskammaren i New York ett transatlantiskt kvinnonätverk. Idag utgör det den viktigaste plattformen för ledande kvinnor med svensk bakgrund i USA. Hur nätverket utvecklades och hur framgångsrika kvinnor i arbetslivet effektivt kunde dra nytta av varandra berättar Anna Throne-Holst, CEO och ordförande för Svenska Handelskammaren i New York, i sin inspirationsföreläsning för Svenska Handelskammaren i Tysklands nygrundade nätverk ”Women’s Network”.

Svenska Handelskammarens Women’s Network drivs av en volontärgrupp som bildades efter kick-off-mötet i maj. På kick-offen samlade deltagarna konkreta idéer för teman, från vilka gruppen valde fem stycken. Efter inspirationsföreläsningen kommer dessa idéer att i den andra delen av programmet samordnas samt konkretiseras baserat på bästa praxis från USA: Vilka idéer lämpar sig bäst för Tyskland? Vilka teman ska Handelskammarens Women’s Network ta upp? Var med och lyssna på det svensk-amerikanska projektets framgångssaga och hjälp till att forma det nya tyska nätverket!

Anna Throne-Holsts inspirationsföreläsning kommer att hållas på engelska. Den andra delen av programmet hålls på tyska.