Tillbaka

// Årsstämma

R FREDAG 15 MAJ 2020 // KL. 13.00
VAR ONLINE

Styrelsen, presidiet och kansliet bjuder varmt in alla medlemmar till årsstämman för Svenska Handelskammaren i Tyskland.

På grund av den rådande situationen har vi beslutat att i år genomföra stämman online. Alla medlemmar har fått kallelse till stämman samt övrig information via mejl.

Du är medlem men har ej fått någon kallelse? Ta gärna kontakt med kansliet, så skickar vi informationen till dig.