Tillbaka

// HAMBURG: Låt varumärket Sverige jobba för dig

NÄR TISDAG 17 SEPTEMBER 2019 // KL. 19.00
VAR NORDIC VOLT // SILLEMSTRASSE 60A // 20257 HAMBURG
ANMÄLAN SENAST DEN 10 SEPTEMBER

Anmälan

Made in Sweden – detta tillägg gör många produkter särskilt populära bland tyska kunder. Varumärket Sverige har ett utmärkt rykte på den tyska marknaden, ett faktum som företag kan dra nytta av om de vill öka sin marknadsnärvaro i Tyskland.
Men nya möjligheter uppstår också för tyska företag om de närmar sig kommunikation på svenskt vis. Det svenska tänk- och arbetssättet är präglat av hands-on-mentalitet, digital kompetens och en bra känsla för innovation.

Ta reda på hur ditt företag kan profitera av ”the Swedish Edge”. På höstens första event för regiongrupp Hamburg bjuder Alexander Hansen (vd Tyskland) och Malin Almqvist (Account Manager) från kammarmedlemmen Nordic Volt in till ett föredrag med diskussion om ämnet ”Svensk marknadsföring: hur använder företag the Swedish Edge?”. Få en inblick i spännande case och lär dig hur du kan dra nytta av det svenska tankesättet och varumärket. Starta det andra halvåret av Kammarens jubileumsår med denna nätverkskväll med oss!

Nordic Volt är en Hamburg-baserad kreativ full service kommunikationsbyrå med svenska rötter. Genom huvudkontoret, Volt Stockholm, är Volt också representerade på den svenska marknaden.