Tillbaka

// DÜSSELDORF: BIG DATA FÖR FÖRETAG

NÄR MÅNDAG, 3 JUNI 2019 // KL.18.00
VAR LINKLATERS LLP // KÖNIGSALLEE 49-51 // 40212 DÜSSELDORF
ANMÄLAN BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

ANMÄLAN

Tillsammans med Linklaters LLP inbjuder Svenska Handelskammaren (regiongrupp Rhein-Ruhr) till ”Business Talk“ över ”Big Data för företag – rättsliga begränsningar och strategiska möjligheter – ett år efter att GDPR trätt i kraft”.

Ett år efter att Dataskyddsförordningen (GDPR) trätt i kraft i alla EUs medlemsländer kvarstår fortfa-rande många frågor. I Tyskland har i flera fall efter 25 maj 2018 böter blivit utdömda för överträdele av dataskyddsföreskrifter. Många företag upplever det som osäkert eller t o m övermäktigt att kor-rekt använda de abstrakta föreskrifterna för just sin verksamhet och har därför stort behov av råd-givning.

Därtill kommer att användningen av data blir mer och mer viktig. Analys av och utvärdering av Big Data genom information från Internet ger ett strategiskt navigationsinstrument för marketing/PR, sales och HR. Detta ger fördjupade kunskaper om den egna verksamheten men även om konkurren-ters verksamhet vilket får betydelse när viktiga beslut ska fattas.

Detta ”Business Talk” riktar sig främst till företag som redan är förtrogna med grunddragen i GDPR och som vill veta mer om hur föreskrifterna har använts praktiskt och hur man kan utvärdera data på ett konstruktivt sätt som överensstämmer med de rättsliga ramar som GDPR föreskriver.

Det blir ett bra tillfälle att få höra utförligt om ovanstående från den erfarne och renommerade exper-ten på frågor kring dataskyddsföreskrifter Rechtsanwalt Dr. Daniel Pauly, chef för Linklaters Rådgiv-ning för Telekommunikation och från Wilfried Große-Berg, journalist och dataanalytiker samt ägare och VD för INFOkontor.

Under kvällen blir det god möjlighet att under trevliga former med förtäring ställa frågor och diskutera ämnet med våra experter och andra företagsföreträdare.

Program:
18.00: Ankomst, registrering, networking, fingerfood/lätt buffé
18.45: Föredrag av experten på frågor kring dataskyddsföreskrifter Rechtsanwalt Dr. Daniel Pauly, Linklaters LLP
19.30: Föredrag av journalisten och dataanalytikern Wilfried Große-Berg, INFOkontor
20.00: Networking och mingel