Tillbaka

// hannover: partnerland sverige

R 01.-0.5 APRIL 2019
VAR HANNOVER

Svenska Handelskammaren är  Public Partner till partnerlandsprojektet på Hannover Messe. Tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners bjuder vi in er till att uppleva Sverige på mässan. Träffa oss på våra events eller boka in ett möte med oss.


Nedan finner du en översikt över våra evenemang på mässan. Detaljer hittar du här

Vårt program
Vårt program som Pdf

Måndag 1 april
Industrial Supply Forum: Partner Country Sweden Session

kl 12.30  Paneldiskussion med tema „Sweden – A pioneer on the road to the future?”
Helen Hoffmann

kl 14.00 Föredrag ”Intercultural differences in negotiations between Sweden and Germany“
Thomas Ryberg

kl 14.30
How Artificial Intelligence lets the sun shine: Co-creating a leading digital platform for the photovoltaic industry

Amira El-Bidawi, Business Development Manager, Vattenfall Green:field
Alwin Nagel, Founder & COO, Solytic
Konferencié: Helen Hoffmann och Thomas Ryberg, Svenska Handelskammaren

Onsdag 3 April

kl 18.00-22.00
Partner Country Night

Torsdag 4 April
SHK-Afiter-Fair-Mingel
kl 18.00 - 20.00 


Fredag 5 April
kl 10.00
Paneldiskussion med temat „ German-Swedish Business Culture”
Helen Hoffmann