Tillbaka

// HAMBURG: BUSINESS LUNCH MED IMPULSFÖREDRAG 


NÄR TORSDAG 21. MARS 2019 // KL. 12.00 
VAR SCANDIC HAMBURG EMPORIO, RESTAURANT H20 // DAMMTORWALL 19 // 20355 HAMBURG
HUR MYCKET MEDLEMMAR 17 EUR // IcKEMEDLEMMAR 21 EUR, BETALNING SKER VID ANMÄLAN
ANMÄLAN FRAM TILL 18 MARS 2019 // EN AVANMÄLAN ÄR MÖJLIGT PER EPOST FRAM TILL 18 MARS, DÄREFTER ÄR INGEN ÅTERBETALNING MÖJLIG ÄVEN OM DELTAGANDET INTE GENOMFÖRS. 

 ANMÄLAN 

"Tallink Silja - Miljövänlig färjeanslutning vid Östersjön"

Färja över flyg – detta alternativ använder många som transporterar sig mellan Tyskland och Sverige. Samtidigt som det ständigt varnas för klimatpåverkan på Östersjön. De marina aktörerna tar sitt ansvar på allvar: vår medlem Tallink Silja erbjuder en inblick i färjeföretagets miljöengagemang under en business lunch. 

Tallink Silja, den ledande leverantören av minikryssningar och färjeöverfarter på norra Östersjön, betraktar miljöskydd i Östersjön som en av sina främsta prioriteringar. Vid byggandet av det senaste fartyget, den LNG-drivna snabbfärjan "Mega Star", har man avsevärt förbättrat den ekologiska balansen.

I sitt impulsföredrag ger Marie-Christine Hoffmann, chef för Marketing & Sales på Tallink Silja GmbH, en översikt av de ambitiösa åtgärder som vidtagits av Tallink Silja för att skydda miljön från havsförorening, luftförorening och andra former av förorening.

Herzlich willkommen, hjärtligt välkomna,

SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER
Region Hamburg