Tillbaka

// BERLIN: SWEDISH BUSINESS BREAKFAST

NÄR onsdagen DEN 14 november 2018 // FRÅN KL. 9.00 till 10.30
VAR BERLIN CAPITAL CLUB // MOHRENSTRASSE 30 // 10117 BERLIN
HUR MYCKET DELTAGANDET KOSTAR 15,- EURO FÖR MEDLEMMAR OCH 20,- EURO FÖR ICKEMEDLEMMAR
ANMÄLAN senast måndagen den 12 november

ANMÄLAN

Kära medlemmar och vänner till Svenska Handelskammaren,

Till vår nästa Swedish Business Breakfast hälsar vi Charlotte von Wussow hjärtligt välkommen. Hon är kommittéansvarig för kammarens Junior Chamber Club i Berlin och har vid tidigare tillfällen besökt vår frukost. Den 14 november kommer hon att närvara för att rapportera om arbetet som JCC:s Berlinkomitté bedriver. Vi hoppas att detta tillfälle kan bidra till många idéer, nya kontakter och förslag från våra deltagare om hur vi kan stödja och utöka det arbete som JCC gör.

Antalet platser är begränsat och vi rekommenderar därför tidig registrering. Kontaktpersoner är Thomas Greitzke och Thilo Schulz

Swedish Business Breakfast den 14. november är det sista eventet för året som regiongrupp Berlin arrangerar. Vi vill därför tacka alla deltagare för ett spännande år. Vi är mycket nöjda med att kammarens aktiviteter fortsatt är så mångsidiga. Nästa händelser för år 2019 är redan i planering och kommer att meddelas som vanligt via vår maillista och på kammarens hemsida. 

Med vänlig hälsning
Regionalgruppen i Berlin