Tillbaka

// berlin: SWEDISH BUSINESS BREAKFAST

NÄR ONSDAG 7 FEBRUARI 2018 // KL. 9.00 – 10.30
VAR BERLIN CAPITAL CLUB // MOHRENSTRASSE 30 // 10117 BERLIN
HUR MYCKET
DELTAGANDET kostar 15,- euro för medlemmar och 20,- euro för ickemedlemmar
ANMÄLAN
VÄNLIGEN SENAST 2 FEBRUARI 2018

ANMÄLAN

Kära medlemmar och vänner till Svenska Handelskammaren,

efter nästan två år har Swedish Business Breakfast blivit en integrerad del av Svenska Handelskammarens aktiviteter. Vi är glada över att vår excellence Sveriges ambassadör, Per Thöresson, har bekräftat sitt deltagande i nya årets första Swedish Business Breakfast den 7 februari 2018.

Dessutom kommer Ute Rastert och Oliver Stemmann att delta. Ute Rastert är ansvarig för Berlins stadsmissionens fundraising, Oliver Stemmann arbetar som volontär för Berlins stadsmission och åker regelbundet ut med "Kältebus". Med "Kältebus" försörjer stadsmissionen hemlösa människor under vintermånaderna. Oliver Stemmann och Ute Rastert kommer att rapportera om stadsmissionens arbete och konceptet av "Kältebus" under frukosten.

Antalet deltagare är begränsat till 25. Vi rekommenderar därför tidig anmälan.

Svenska Handelskammarens regionalgrupp Berlin
Thomas Greitzke och Thilo Schulz