Tillbaka

// SVENSKA SALONGEN

NÄR TORSDAG 17 Mars 2016 // FRÅN KL. 18.30
VAR RESTAURANT ACADEMIE DER SCHÖNSTEN KÜNSTE // CHARLOTTENSTRASSE 5 // 70182 STUTTGART

 

Svenska salongen är ett informellt och avslappnat after-work-möte. Efter ett kort inledande anförande finns det utrymme för samtal kring aktuella händelser och utbyte i trevlig miljö. Vi ser fram emot en intressant och givande kväll tillsammans! Som alltid gäller: om du inte hinner till kl. 18.30 går det bra att komma senare också, men tänk på att platserna är begränsade!

Vår första svenska salong går under Svenska Handelskammarens årsmotto, "Integration - turkiska företag i Stuttgart". Med utgångspunkt i den högaktuella diskussionen angående flyktingskrisen, gläder det oss att få välkomna två kompetenta referenter, Faruk Ceran, projektpertner
och styrelsemedlem i EXINET, samt, Sandra Baumholz, som kommer från näringslivsfrämjandet i Stuttgart och arbetar med inriktning på företagsbildning och internationalisering.

Temat integration är just nu högaktuellt med anledning av det kommande parlamentsvalet: Hur kan vi skapa goda förutsättningar för en lyckad integration?
Vilka svårigheter kämpar turkiska företag i Tyskland och särskilt i Stuttgart med?
Vad kan från tysk respektive turkisk sida göras för att underlätta ett ömsesidigt utbyte?

Vid grundandet av företag spelar dessa frågor en stor och viktig roll. Näringslivsfrämjandet grundade därför tillsammans med staden Stuttgart
och företagsföreningen SELF e.V för några år sedan projektet EXINET. Målet med projektet är att stötta företagsgrundare med migrationsbakgrund från
region Stuttgart.

Hjärtligt välkomna till denna spännande afton!