Tillbaka

// SHK-framtidsdag

när torsdag 2. juni 2016 // KL. 10.00 (från 9.30 frukost)
var Hotel lindner City plaza // MAGNUSSTRASSE 20 // 50672 KÖLN
ANMÄLAN JCC-Medlemmar 100 € // svenska handelskammarens medlemmar 380 € // ickemedlemmar 580 €. // moms tillkommer


anmälan  
program på tyska 

Hur integrerar vi framgångsrikt nyanlända in i näringslivet? Det är frågan som flera företag och politiska beslutsfattare för tillfället sysselsätter sig med. Vid den andra SHK-framtidsdagen presenterar svenska och tyska företag, som Swedbank och Ericsson, exempel från Best Practice hur en sådan integrering kan gå till, Dr. Christian Bloth förklarar de juridiska aspekterna och deltagarna diskuterar över temat i Workshops och i ett plenum. Denna dag, med flertalet möjligheter för utbyte och nätverkande, avrundas med en paneldebatt.

Programmet riktar sig till intressenter, som ägnar sig åt frågor inom ramen för temat antingen inom arbetet eller har ett allmänt intresse för det.

Hjärtligt välkomna!