Tillbaka

// Seminarium: green solutions for tomorrow's society

när torsdag 19 November 2015 // kl. 11.00 - 16.30
var hotel 25hours hafencity // überseeallee 5 // 20457 Hamburg
Anmälan Seminariet är utbokat // anmälan är stängd

Den 19 november delas Svenska Företagspriset ut för 13e gången. Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna till både dagsprogrammet samt till galakvällen med prisceremoni!

Dagsprogrammet kretsar kring "gröna" utmaningar och bjuder på presentationer som ur olika synvinklar belyser innovativa strategier för miljövänlig och hållbar utveckling av urbana stadsmiljöer. Och vilken annan stad i Tyskland än Hamburg, som efterträder Stockholm som European Green Capital, skulle lämpa sig bättre som venue?

Dagens moderna samhällen står inför stora utmaningar när det gäller att hållbart utforma framtidens näringsliv. För att uppnå de högt satta målen gäller det att redan idag ta de första stegen i rätt riktning.

Omställningen till förnyelsebar energiförsörjning, en hållbar stadsutveckling samt emissionsfattiga transportsystem förutsätter att det finns innovativa teknologiska lösningar - samtidigt som det ger företag möjligheten att långsiktigt placera produkter och tjänster.

Strävan efter innovativa lösningar för morgondagens samhälle är brett förankrat både i Sverige och i Tyskland; dialogen och tankeutbytet kring detta har pågått sedan länge mellan de båda länderna. Utbyte av erfarenheter och best practice involverar både näringslivet och samhället att gemensamt utveckla och pådriva en hållbar framtid.

Den tysk-svenska dialogen kring innovation och hållbarhet fortsätter, och vi bjuder varmt in till ett seminarium där experter och representanter från näringslivet möts och diskuterar e-mobilitet, förnyelsebara energier och innovativa produkter för morgondagens samhälle.

Vänligen kontakta Maximilian Richter på Business Sweden via E-Mail för utförligare uppgifter om programmet och innehållet.