Tillbaka

// DIGITAL MARKETING, DIGITAL BUSINESS – THE CONTENT MATTERS

när onsdag 5 November 2014 // kl. 13 till 17
var Felleshus, nordiska ambassaderna // Rauchstr. 1 // 10787 Berlin

ANMälan

Digital Economy förändrar förutsättningarna för hur affärsverksamhet och marknadsföring funkar idag – exempelvis genom att marknadsförings- och säljkanaler digitaliseras, globaliseringens inflytelse över vårt konsumtionsförhållande ökar och immateriella resurser monetariseras. Med tilltagande informationsflöde blir det allt viktigare att koncentrera sig på huvudsaken: i slutet är det innehållet som räknas – content matters.

Seminariets mål är det att förmedla kontakten mellan tyska och svenska aktörer, erbjuda ett forum för gränsöverskridande diskussioner samt främja investeringar och samarbeten för konkurrenskraftiga lösningar på den internationella, digitala arenan.

Läs mer om evenemanget