Business Climate Survey 2020

// Business Climate Survey 2020

Så ser svenska företag på den tyska marknaden

Kompetens inom försäljning, kända varumärken och närhet till konsumenterna - detta anser svenska företag vara faktorerna bakom deras framgång på den tyska marknaden. Det är ett av resultaten från Business Climate Survey 2020, den första undersökningen i sitt slag. 

Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad i Berlin har gemensamt som Team Sweden genomfört undersökningen i mars och april 2020 bland svenska dotterbolag i Tyskland. Resultatet ger relevanta insikter. 

Det finns ca 1.500 svenska företag som är aktiva och framgångsrika på den tyska marknaden; framförallt inom branscherna industri, tjänster och konsumentvaror. Merparten av de tillfrågade sägs ha haft ett lönsamt år 2019. 

Fördelarna av den tyska marknaden ligger i dess storlek, bruttoinlandsprodukten och industrins diversitet. Utmaningarna för svenska företag verkar vara regionala skillnader mellan delstaterna, höga personalkostnader och tyska kunders önskan om inhemska, tyska produkter och lösningar. 

Läs rapporten i sin helhet:
ladda ner bUSINESS CLIMATE SURVEY 2020 Här