Service + Rådgivning

// VÅR SERVICE FÖR DIG


Svenska Handelskammarens kansli i Hamburg ser sig själv som en central knytpunkt för kommunikation som gärna hjälper dig.

Vi tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster, som räcker från vår regelbundet utkommande tidning Schweden AKTUELL över våra många evenemang och nätverksträffar på både regional och nationell nivå fram till vårt stöd vid rekrytering av nya medarbetare med hjälp av vår platsbank.

Våra business services är din första kontakt när det gäller konkreta frågor om tysk-svenska näringslivet eller kring etablering i Tyskland.

Låt oss hjälpa dig! Nehmen Sie uns in Anspruch!

Rådgivare
Evenemang
Schweden Aktuell
Business services
Platsbank

Svenska Handelskammarens erbjuder sina tjänster till en bred offentlighet. För Svenska Handelskammarens medlemmar är våra services i regel kostnadsfria, för icke-medlemmar fakturerar vi erlagt arbete.