Presidiet + Styrelsen

// strategisk ledning


Styrelsen är Svenska Handelskammarens strategiska ledningsorgan. Styrelsens 20 ledamöter är ett representativt tvärsnitt av svensk företagsverksamhet i Tyskland. Stora och globalt kända svenska företag finns representerade, men även handelsfrämjande organisationer och framgångsrika entreprenörer från unga branscher. Presidenten är på samma gång styrelseordförande och tillsammans med de tre vicepresidenterna utgör de Svenska Handelskammarens verkställande styrelse. Som styrelsens representant är det presidiet som ansvarar för den löpande beslutsfattningen.

utskott

Medlemmarna i styrelsen arbetar i sex utskott för att strategiskt pådriva kammarens verksamhet inom centrala ämnesområden och utveckla konkreta idéer. Det finns arbetsutskott kring ämnena finanser, strategi, medlemserbjudande, medlemsackvirering, kommunikation samt evenemang/lokal närvaro.

Din direkta kontakt till presidiet praesidium@schwedenkammer.de

RYBERG-CONSULTING HOFHEIM
Vattenfall Europe AG
kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Svenska Handelsbanken
AROS Management GmbH
Brigitte Ellerbeck
Detlef Jöhnk
Securitas Deutschland Holding GmbH & Co. KG
Elin Krepper
Volvo Car Germany
Zenergy AB
IKEA Deutschland
ALP Rechtsanwälte
Lindorff Deutschland GmbH
Sandvik Tooling Deutschland GmbH Geschäftsbereich Sandvik Coromant
Werner, Luger & Partner Rechtsanwälte Advokater