Mentorskapsprogrammet

Den nära kopplingen mellan JCC och Svenska Handelskammaren värderas högt och uppskattas av båda sidorna. Med mentorskapsprogrammet har en möjlighet skapats att belöna det personliga engagemanget av unga JCC-medlemmar, genom det att en personlig kontakt till en erfaren mentor förmedlas.

På så sätt främjar Svenska Handelskammaren att erfarenhet ges vidare till nästkommande generation av ledare inom tysk-svenska näringslivet; mentorskapsprogrammet bör ses som en process som ger båda sidorna mycket.

Utveckling i fokus

Fokus i mentor-adept-relationen ligger på adeptens fortsatta utveckling – relationen är dock berikande för båda sidorna. Mentorn har tongivande rollen och ser till att samtalen och träffarna hålls på ett strukturerat sätt. Mentorn är lyhörd och ställer frågor som leder till att adepten tänker i nya banor. Adepten i sin tur är processens drivande kraft som bidrar med innehåll i samtalen och ser till att processen förverkligas. Mentorskapet ska ses som ett förutsättningslöst möte där mentorn ger råd till adepten men ska inte ses som en del i ett eventuellt arbetssökande.

// VEM ÄR ADEPT?

Adepten är medlem i JCC och engagerar sig i endera en kommitté eller på något annat sätt som bättre passar de personliga styrkorna. Mentorskapsprogrammet är en belöning för JCC-medlemmars engagemang och går ut på att kontakten till en erfaren mentor förmedlas. JCC-medlemmen har på så sätt möjlighet att vidare utveckla sig, bolla frågor kring livs- och karriärplanering och får feedback från sin mentor. Adepten bör vara den drivande kraften i mentorskapsrelationen.

// vem är Mentor?

Mentorn är en personlig samtalspartner som stöttar adepten i frågor rörande karriär- och livsplanering. Mentorn har lång yrkeserfarenhet och bred kunskap och finns till hands för personliga samtal. Om mentorn och adepten finns i samma region uppskattas personliga träffar.

// SÅ HÄR GÅR DET TILL

Programmet löper i första hand under ett år. Det finns dock möjligheten att individuellt förlänga löptiden om båda parterna önskar det.

Så fort en mentor-adept-matchning har skett, får båda sidorna skriva under ett sekretessavtal.

// ansökan

Adept och mentor skickar in varsitt ansökningsformulär. Det kan ta ett tag innan en bra matchning mellan adept och mentor är på plats. Vårt mål är att personligheterna passar till varandra, och det tar i vissa fall lite tid. Men vi är övertygade om att det i slutet blir bäst så för alla involverade! Om du har frågor eller funderingar går det alltid bra att kontakta kontoret på jcc@schwedenkammer.de eller +49 211 86 20 20 0.

formulär: ansökan till mentorskapsprogrammet

formulär: bli mentor

// röster


Göran OttossonGöran Ottosson, styrelseledamot i Svenska Handelskammaren och VD för LKAB Schwedenerz GmbH, Essen:
Kammarens nätverk är en otroligt värdefull källa av visdom och erfarenhet, som står till förfogande för både mentorer och adepter. Att vara i början av sin karriär och få stöd av en erfaren person, är vad jag hade önskat mig, om jag kunde få ”börja om”. Det är i min mening inte det faktiska kunnandet som är av betydelse, i första hand, utan den ’sociala kompetensen’. Den utvecklar man med hjälp av erfarenhet, och där ser jag hur adepter kan profitera som mest. Kunskap är inte mycket värt, om du inte vet hur man omsätter den.

Catharina DreierCatharina Dreier, JCC-medlem, Business Sweden, Berlin:
De individuella samtalen med min mentor är sannerligen berikande för både min personliga och min professionella utveckling! Genom de individuella och inspirerande samtalen får jag nya perspektiv för min fortsatta yrkesväg, får ta del av min mentors samlade erfarenhet och hon ger mig konkreta råd. Jag skattar mig mycket lycklig över att ha fått tillgång till denna värdefulla och sympatiska kontakt genom Svenska Handelskammarens nätverk!

Sascha FeldenSascha Felden, JCC-medlem och konsult hos Mercuri Urval GmbH, Düsseldorf:
 Att fostra nästkommande generation innebär att en organisation säkerställer dess fortsatta existens och verksamhet. Det måste säkerställas att erfarenhet och kunskap lämnas vidare till kommande generation. Med Svenska Handelskammarens mentorskapsprogramm har denna möjlighet skapats på ett mycket individuellt sätt som dessutom bidrar till en stark kontinuitet. Jag är övertygad om att engagemanget kommer att löna sig på lång sikt.